view페이지

[한국경제] "메드팩토, 맞춤형 혁신항암제 개발…글로벌社와 병용 임상…기술이전 기대"

Nov 27, 2019PRESS RELEASESHit 739
<h3><strong>[한국경제] &quot;메드팩토, 맞춤형 혁신항암제 개발&hellip;글로벌社와 병용 임상&hellip;기술이전 기대&quot;</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.hankyung.com/finance/article/2019112643031">https://www.hankyung.com/finance/article/2019112643031</a></p>
Attachments
Previous IPO 기자간담회 개최
Next [머니투데이] 메드팩토 백토서팁+면역제 '항암 콤비' 뜬다